Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

Studia po Polsku w Brukseli Private

il y a 4 mois Learning Brussels   204 vues

-- €

  • studia-po-polsku-w-brukseli-big-0
  • studia-po-polsku-w-brukseli-big-1
Localité: Brussels
Prix: -- € Négociable

ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ! 

Studia I stopnia na kierunku Administracja Europejska – profil praktyczny w EWSPA są realizowane w trybie niestacjonarnym, częściowo przez internet, a więc z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz tradycyjnych zjazdów w filii w Brukseli.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, autorskiemu programowi studiów, nauczysz się łączyć poznaną na wykładach teorię z praktyką stosowaną podczas wykonywania zawodu. Umożliwia to płynne wkroczenie na rynek pracy.  Studia adresowane są do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z integracją europejską i wiążących swoją przyszłość zawodową z działalnością w różnych instytucjach życia publicznego zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym.

Program studiów jest realizowany w toku 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Studia magisterskie na kierunku prawo w Warszawie (profil ogólnoakademicki) realizowane są w toku 10 semestrów programowych. Kończą się obroną pracy magisterskiej.

kontakt w Brukseli +32 475 868 513

https://ewspa.edu.pl/oferta-edukacyjna/