Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

Formation BA4/5 en Polonais/ Szkolenia BA4/BA5 po Polsku Professional

il y a 6 mois Learning Charleroi   150 vues

-- €

 • img
Localité: Charleroi
Prix: -- €

Nouveau sur le marché ! 

Formations BA4/BA5 en Polonais pour les Employés Polonais en Belgique !

Votre entreprise emploie des travailleurs polonais en Belgique ? Souhaitez-vous leur offrir une opportunité d'améliorer leurs qualifications professionnelles ? Nous vous présentons une offre unique de formations BA4 (Averti) et BA5 (Qualifié) en polonais, une première sur le marché belge !

Pourquoi cela vaut-il la peine de s'y intéresser ?

 • Langue Polonaise : Des formations entièrement en polonais, facilitant l'apprentissage pour vos employés polonais.

 • Professionnalisme : Conformité avec les normes belges, dispensées par des formateurs expérimentés.

 • Flexibilité : Des horaires flexibles pour s'adapter aux besoins de votre entreprise.

Avantages pour votre entreprise :

 • Amélioration de la sécurité et de l'efficacité sur le lieu de travail.

 • Employés mieux formés et certifiés, reconnus dans toute la Belgique.

 • Développement professionnel des employés dans un environnement confortable et familier.

Comment inscrire vos employés ?

 • Pour plus d'informations ou pour réserver des places, contactez-nous au : +32473170602

 • Saisissez cette opportunité unique de développer les compétences de vos employés polonais en Belgique !

Nowość na rynku! Szkolenia BA4/BA5 po Polsku dla Polskich Pracowników w Belgii!

Twoja firma zatrudnia polskich pracowników w Belgii? Chcesz zaoferować im możliwość podniesienia ich kwalifikacji zawodowych? Przedstawiamy unikalną ofertę szkoleń BA4 (Pracownik Wykwalifikowany) i BA5 (Pracownik Specjalistyczny) w języku polskim, po raz pierwszy na rynku belgijskim!

Dlaczego warto się tym zainteresować?

 • Język Polski: Szkolenia całkowicie w języku polskim, ułatwiające naukę dla Twoich polskich pracowników.

 • Profesjonalizm: Zgodność z belgijskimi standardami, prowadzone przez doświadczonych trenerów.

 • Elastyczność: Terminy dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

Korzyści dla Twojej firmy:

 • Poprawa bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy.

 • Lepsze wykształcenie i certyfikacja pracowników, uznawana w całej Belgii.

 • Rozwój zawodowy pracowników w komfortowym i znajomym środowisku.

Jak zapisać swoich pracowników?

 • Aby uzyskać więcej informacji lub zarezerwować miejsca, skontaktuj się z nami pod numerem: +32473170602

 • Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji, aby rozwinąć umiejętności swoich polskich pracowników w Belgii!