Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

PRACOWNIK BUDOWY DRÓG (BELGIA) Professional

il y a 1 an Jobs Offers Hasselt   773 vues

2 400 €

  • pracownik-budowy-drog-belgia-big-0
Localité: Hasselt
Salaire: 2 400 €

Agencja Pośrednictwa Pracy NEXT s.c. poszukuje dlajednego z klientów w Belgii, zmotywowanych kandydatów do pracy na stanowisku:

 

PRACOWNIKBUDOWY DRÓG (BELGIA)

 

Praca polega na budowie dróg o różnej nawierzchni oraz infrastrukturypoboczy (prace ziemne, układanie kanalizacji, przyłączy wodociągowych, krawężników,kostki brukowej i płyt,  studzienek, itp.),wykonywanie pomiarów.

 

Wymagania:

 

·        Odpowiedniekwalifikacje i przygotowanie zawodowe – min. 2-letnie doświadczenie w budowieróżnego typu dróg

·        Komunikatywnaznajomość języka angielskiego

·        Dużamotywacja do pracy

·        Prawojazdy

·        Milewidziany własny środek transportu

Oferujemy:

·        Atrakcyjnewynagrodzenie: od 14-15 EUR brutto/h

·        Legalnezatrudnienie na warunkach belgijskich

·        Dodatkido wynagrodzenia: dodatek wakacyjny / premia roczna / dodatek rodzinny /‘kilometrówka’ / ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe!!!

·        Jednorazowy zwrot kosztówprzejazdu do Belgii

·        Dodatkowo płatnapraca w dni świąteczne

·        Organizacja wszelkichwymagań związanych z podjęciem pracy w Belgii

·        Zakwaterowanieniedaleko miejsca pracy

 

Osobyzainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wjęzyku angielskim na adrese-mail: 

info@nextagency.eu

 Prosimyo zamieszczenie następującej klauzuli: (tylkoaplikacje z właściwą klauzulą będą rozpatrywane)

 

Niniejszym wyrażamdobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przezNEXT s.c. do potrzeb realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych procesówrekrutacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moichdanych osobowych potencjalnym pracodawcom w kraju i za granicą do celówzwiązanych z procesami rekrutacji. Rozumiem, że mogę żądać dostępu do moichdanych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania, a także przenoszenia danych.

 

KRAZ18051

 

Informations complémentaires

Start Date 2021-02-01
Company NEXT s.c. D. Smolin W. Pietrzak
Work Type Full-time