Regulamin


Regulamin serwisu ogłoszeniowego portalu Niedziela.BE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Niedziela.NL z siedzibą przy ulicy Laan van Wateringse Veld 595, Den Haag, Holandia na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego www.Niedziela.be, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego oraz płatnego używania serwisu ogłoszeniowego.
 2. Dostęp do serwisu serwisu Niedziela.be posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym Niedziela.be mogą używać na stronach serwisu Niedziela.be zarezerwowanych dla nich loginów. Niedziela.NL może uwarunkować umożliwienie zamieszczania ogłoszeń w wybranych lub wszystkich kategoriach serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym Niedziela.be.
 3. Uczestnik serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be publikuje swoje ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Niedziela.NL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu Niedziela.be treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.
 6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be linków do innych serwisów, mediów (np. w treści ogłoszenia, w podpisach, nazwach użytkownika, ilustracjach) i reklam stron konkurencyjnych. Administrator może usunąć ogłoszenie bez podania przyczyny.
 7. Niedziela.NL zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 13 i 14 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisie ogłoszeniowym Niedziela.be w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 13 i 14 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Niedziela.nl zamieszczonego przez niego ogłoszenia jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 13 i 14 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora serwisu ogłoszeniowego Niedziela.nl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika ogłoszenia Niedziela.be może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Niedziela.be przy zamieszczaniu ogłoszenia. Niedziela.NL nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisu Niedziela.be innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Niedziela.NL zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron serwisu ogłoszeniowego Niedziela.be z treści serwisu Niedziela.be bez podawania przyczyn takiego działania.
 10. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego poprzez umieszczenie swoich ogłoszeń na stronach serwisu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach wydawanych przez NIedziela.NL.
 11. Korzystający z serwisu ogłoszeniowego użytkownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad etycznych!
  Tworząc ogłoszenie pamiętaj aby nadać mu odpowiedni tytuł (unikać nazw tematów: proszę o pomoc, pomocy itp. temat musi posiadać przekaz o co nam chodzi w naszym ogłoszeniu).
 12. Czego nie wolno:
  - powielania jednego ogłoszenia w jednej lub w kilku kategoriach. Wystarczy, że dodasz jedno ogłoszenie reklamujące dany produkt/artykuł/usługi tylko raz w ciągu jednego dnia
  - dodawania ogłoszeń, które zawierają wyrażenia, treści bądź jakiekolwiek inne materiały, uznane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia (np. religijne), itp.;
  - umieszczania ogłoszeń erotycznych;
  - umieszczania ogłoszeń grzecznościowych;
  - umieszczania ogłoszeń o konkursach (w sprawie konkursów należy skontaktować się z redakcją red@niedziela.be);
  - umieszczania ogłoszeń o zbiórkach pieniężnych (w sprawie zbiórek należy skontaktować się z redakcją red@niedziela.be);
  - wyrażania się publicznie w sposób wulgarny wobec innych użytkowników;
  - wywoływania konfliktów;
  - PISANIA DUŻYMI LITERAMI - nie musisz krzyczeć; pisania bez spacji pomiędzy wyrazami;
  - umieszczania ogłoszeń zawierających uwagi skierowane do Moderatorów lub Administratorów, komentarzy dotyczących ich pracy itp; takie uwagi lub/i komentarze mogą być wysyłane tylko i wyłącznie e-mailem na adres red@niedziela.be;
  - umieszczania ogłoszeń oferujących sprzedaż lub zakup: alkoholu, narkotyków, papierosów, tytoniu, lekarstw, paliwa, prac(y) lub ogłoszeń sprzecznych z prawem.
  - umieszczania ogłoszeń oferujących pracę bądź współpracę w MLM
  - umieszczania danych kontaktowych w tytule (w tym nazw stron www)
  - umieszczania adresów e-mail w treści ogłoszenia innych niż ten na który jest zarejestrowane dane konto (adres e-mail jest dołączany automatycznie do każdego ogłoszenia)
 13. Co musi zawierać ogłoszenie:

  - odpowiednią kategorię (ogłoszenia umieszczanie w nieodpowiednich kategoriach będą usuwane)
  - tytuł dotyczący ogłoszenia (max. 100 znaków)
  - treść, zawierającą przystępny opis produktu / artykułu / usługi
  - numer telefonu (wyjątkiem jest kategoria Poznajmy się, gdzie nie można umieszczać numerów telefonów)

  Dodatkowe wymagania w poszczególnych ogłoszeniach

  * Adwokaci / prawnicy - w profilu użytkownika oraz każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Biznes, współpraca, lokal - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Hurtownie - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Księgowość, finanse, administracja - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Lekarze, dentyści, ginekolodzy - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Mieszkania / Domy - kupię / sprzedam w każdym ogłoszeniu musi znajdować się zdjęcie mieszkania / domu, jego cena i lokalizacja (należy wypełnić pole "kod pocztowy" 4 pierwsze cyfry). Firmy pośredniczące - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Mieszkania / Pokój - do wynajęcia w każdym ogłoszeniu musi znajdować się zdjęcie mieszkania / pokoju, jego cena i lokalizacja (należy wypełnić pole "kod pocztowy" 4 pierwsze cyfry). Firmy pośredniczące - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK.

  * Motoryzacja - kupię / sprzedam a w każdym ogłoszeniu musi znajdować się zdjęcie pojazdu, jego cena i lokalizacja (należy wypełnić pole "kod pocztowy" 4 pierwsze cyfry). Firmy - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK

  * Motoryzacja - naprawa / serwis w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK

  * Poznajmy się - w tego typu ogłoszeniach nie można umieszczać numerów telefonów; ogłoszeń erotycznych

  * Praca - zatrudnię w profilu użytkownika musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK oraz adres e-mailowy firmy (nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) Na stronie firmy musi znajdować się informacja o firmie, adres i numer KvK

  * Punkty informacyjne (pomoc gratis) - kategoria tylko dla zarejestrowanych organizacji

  *Restauracje / Kawiarnie / Bary - w każdym ogłoszeniu musi znajdować się nazwa oraz adres restauracji / kawiarni / baru

  * Sklepy w każdym ogłoszeniu musi znajdować się nazwa oraz adres sklepu, sklepy online muszą podać również numer KvK

  * Transport oferuję - samochody osobowe w każdym ogłoszeniu musi znajdować się zdjęciu pojazdu, którym się pojedzie

  * Transport oferuję - (podana trasa i data) przejazdy na terenie Holandii - w każdym ogłoszniu musi znajdować się zdjęcie pojazdu, którym się pojedzie. W tytule ogłoszenia MUSI BYĆ PODANA MIEJSCOWOŚĆ WYJAZDU i MIEJSCOWOŚĆ DOCELOWA, oraz DATA wyjazdu

  * Tłumacze - w każdym ogłoszeniu musi znajdować się numer KvK

  * Usługi pozostałe - oferuję - w profilu użytkownika oraz w każdym ogłoszeniu musi znajdować się: nazwa firmy, numer KvK (ew REGON). Jeśli firma już posiada swoją stronę internetową to na stronie firmowej musi znajdować się informacja o firmie, poprawna nazwa firmy, jej adres i numer KvK (ew REGON).

  * Zwierzęta domowe - ogłoszenia ze sprzedażą zwierząt z polskich hodowli muszą zawierać dane hodowli (nazwę, numer rejestracji adres itp)

 14. Administratorzy i moderatorzy maja prawo do skasowania, przeniesienia, edycji tematu lub ogłoszenia, które narusza regulamin i nie muszą tłumaczyć się nikomu ze swoich poczynań. Administrator może wymagać od użytkownika podawania danych firmy użytkownika (nazwy, adresu i firmy KVK oraz e-maila firmowego - nie może to być adres z darmowych serwisów jak wp, onet, hotmail, gmail itp.) w każdym ogłoszeniu i umieszczeniu ich w profilu użytkownika oraz okazania strony internetowej na której znajdują się te dane oraz opis firmy. Niedostosowywanie się do poleceń moderatora lub administratora grozi całkowitym zablokowaniem konta użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do serwisów Niedziela.NL
 15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Niedziela.NL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.