Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

Podstawowe ubezpieczenie OC Professional

il y a 2 semaines Services Brussels   23 vues

-- €

  • podstawowe-ubezpieczenie-oc-big-0
Localité: Brussels
Prix: -- €


To ubezpieczenie jest prawnie obowiązkowe. Jako właściciel pojazdu mechanicznego jesteś zobowiązany do ubezpieczenia go od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Nazywa się to ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tak zwane OC.


• Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim
• Szkody dla kierowcy, z którego winy powstało zdarzenie, nie są objęte ubezpieczeniem
• Oferuje bezpłatną pomoc po wypadku w Belgii i samochód zastępczy


.

.

.

Polisa B.V.
Burgemeesters Godschalxstraat 59
5235 AB 's-Hertogenbosch

KvK: 68.72.42.09

www.polisa.be

+32 024 217 148

info@polisa.be