Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż samochodu osobowego VW Sharan 1.9 TDi w terminie do dnia 05.02.2021. do godz. 09:00 Professional

il y a 1 an Automobiles Brussels   404 vues

-- €

  • ogloszenie-o-przetarg-na-sprzedaz-samochodu-osobowego-vw-sharan-19-tdi-w-terminie-do-dnia-05022021-do-godz-0900-big-0
Localité: Brussels
Prix: -- € Négociable

Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż samochodu osobowego

Ambasada RP w Brukseli (Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) ogłasza przetargi na sprzedaż samochodu osobowego:

I. Przetarg nr AMB-BRU/1/2021 na sprzedaż samochodu Volkswagen Sharan BASE rok produkcji 2008, przebieg 103 982 km

1. Dane techniczne pojazdu:

1. marka/typ: Volkswagen Sharan 1.9 TDI
2. moc silnika: 85 kW
3. rodzaj paliwa: Diesel
4. Ilość cylindrów: 4
5. Pojemność silnika w cm3:
1896 cm3
6. Rok Produkcji: 2008
7. Numer Nadwozia: WVWZZZ7MZ9V008870 (01)
8. Numer Rejestracyjny:
CD 001B
9. Źródło nabycia: VW D’Ieteren Meiser
10. Data zakupu: 05.11.08
11. Skrzynia biegów:
manualna
12. Kolor karoserii:
blue (code:26)
13. Wyposażenie: ---------------
14. Stan licznika na dzień
12/01/20: 103 982 km
22: Wartość inwentarzowa: 17 330,58
23. Uszkodzenia karoserii widoczne na zdjęciach
24. Aktualne papiery kontroli technicznej, pojazd serwisowany w D’Ieteren VW Zaventem

II. Cena wywoławcza: 8000,00 EUR

III. Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Ambasady RP w Brukseli (Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) w dniach od 25.01.2021 r. do 29.01.2021., w dni robocze, w godzinach 10:0016:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Rafał Rach (tel: +32.492.727.411)

IV.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 EUR. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Ambasady RP w Brukseli:

Ambassade de Pologne
Rue Stevin 139
1000 Bruxelles
IBAN : BE93 3100 2201 7167
BIC/SWIFT : BBRUBEBB

z dopiskiem „Wadium – VW Sharan 2008” podając numer przetargu (AMB-BRU/1/2021) w terminie do dnia 05.02.2021. do godz. 09:00 (termin wpływu na konto bankowe Ambasady)

V. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej według załączonego wzoru – załącznik nr 1 oraz powinna zawierać:

1) Imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres i telefon kontaktowy Oferenta.
2) Oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej zapłaty.
3) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4) Kopię dowodu wpłaty wadium.

VI. Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii (Rue Stevin 139, 1000 Bruksela) w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg VW Sharan 1.9 tdi 2008nie otwierać”, w terminie do dnia 05.02.2021. do godz. 09:00.

VII. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Ambasadzie RP w Brukseli w dniu 09.02.2021 r. o godz. 10:00.

VIII. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

IX. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

X. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

XI. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

XII. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.

XIII. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony najpóźniej na dzień 26.02.2021 r.
XIV.
Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
XV. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

XVI. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenie wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze belgijskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

XVII. Ambasada RP w Brukseli zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

XVIII. Ambasada RP w Królestwie Belgii nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
XVIV. Załącznik ogłaszania stanowi ekspertyza firmy GEXA ze zdjęciami i szacowaną wartością pojazdu

Wycena Gexa (zobacz aktualne zdjęcia samochodu)
Wycena​_GEXA-​_Auto​_expertise​_group.pdf      0.81MBŹródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa // foto: Outline drawing of VW Sharan (this is not a drawing of the car being sold here, just a general example of VW Sharan) // fot. Shutterstock, Inc.

Informations complémentaires

Car Brand Volkswagen
Model Sharan 1.9 TDi
Year of registration 2008
Fuel Type Diesel
Transmission Manual
Condition Used
Mileage 103982 km

Mots clés:

vw sharan