Connectez-vous pour accéder plus rapidement aux meilleurs offres. Cliquez ici si vous n'avez pas encore un compte.

O UBEZPIECZENIACH - Odpowiedzialność Cywilna (OC) Professional

il y a 8 mois Services Brussels   116 vues

-- €

  • o-ubezpieczeniach-odpowiedzialnosc-cywilna-oc-big-0
Localité: Brussels
Prix: -- €

Odpowiedzialność cywilna (OC)

To ubezpieczenie jest prawnie obowiązkowe. 

Jako właściciel pojazdu mechanicznego jesteś zobowiązany do ubezpieczenia go od szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

Nazywa się to ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tak zwane OC.

• Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim

• Szkody dla kierowcy, z którego winy powstało zdarzenie, nie są objęte ubezpieczeniem

• Oferuje bezpłatną pomoc po wypadku w Belgii i samochód zastępczy.

.

.

.

www.polisa.be 

+32 78484800 

info@polisa.be